stolica

Stolice są sercem narodów, pełne kulturowego bogactwa, historycznych zabytków i różnorodności, będącymi ośrodkami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi.