Kolizja lub wypadek na drodze może zdarzyć się każdemu kierowcy, nawet podczas bardzo ostrożnej jazdy. Winę za zdarzenie może ponosić właściciel innego auta. Z finansowymi konsekwencjami szkód nie zawsze można sobie łatwo poradzić, szczególnie jeśli wystąpiły obrażenia kierowcy lub pasażerów. Dlatego wiele osób szuka możliwości zabezpieczenia kosztów leczenia lub rehabilitacji. Dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie NNW, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to polisa oferowana przez większość firm ubezpieczeniowych w naszym kraju.

Ochrona w różnych sytuacjach na drodze

Ubezpieczenie NNW dostępne online działa w sytuacji wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W większości przypadków dotyczy to zarówno kierowcy, jak i pasażerów auta biorącego udział w kolizji. Wiele firm ubezpieczeniowych wypłaca odszkodowanie także za zdarzenia, które mogą nastąpić podczas postoju samochodu. Wśród nich warto wymienić następujące przypadki:

– wsiadanie lub wysiadanie z samochodu,

– załadunek lub rozładunek auta,

– naprawa pojazdu podczas podróży.

Dodatkowe warianty ubezpieczenia

Warto dodać, że ubezpieczenie NNW może być rozszerzane za pomocą dodatkowych wariantów. Dotyczy to wypadków w życiu prywatnym lub zawodowym, na przykład, podczas spaceru, pobytu w domu lub w pomieszczeniu stanowiącym wyposażenie zakładu pracy. Warianty rozszerzające zakres ochrony wymagają dopłaty, choć zakup w pakiecie zwykle oznacza uzyskanie korzystnego rabatu. Dlatego wykupienie rozbudowanego ubezpieczenia nie musi wiązać się z koniecznością ponoszenia dużo wyższych kosztów niż za jedną polisę.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania w maksymalnej kwocie ustalonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokość możliwego do uzyskania wsparcia finansowego. Zwykle obowiązuje zasada mówiąca, że wyższa składka oznacza większą wysokość odszkodowania. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że środki finansowe są wypłacane za określone obrażenia lub procent uszczerbku na zdrowiu. Natomiast cała suma ubezpieczenia obowiązuje w przypadku śmierci kierowcy lub pasażera. Dlatego przed podpisaniem umowy należy zapoznać się ze szczegółowymi parametrami polisy, w tym z tabelą oceny uszczerbków na zdrowiu.

Wyłączenia i ograniczenia ubezpieczyciela

Trzeba też podkreślić, że ubezpieczenie NNW nie oznacza wypłaty odszkodowania w każdej sytuacji. Wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub bez uprawnień. Są to przypadki, które narażają kierowcę na poniesienie konsekwencji prawnych, dlatego firmy ubezpieczeniowe umieszczają stosowne zapisy w zawieranych umowach. W razie wątpliwości należy skontaktować się z konsultantem towarzystwa ubezpieczeniowego, który rozwieje wszystkie wątpliwości i szybko dobierze polisę najbardziej odpowiadającą bieżącym potrzebom klienta.

pzu