Jakie korzyści daje komunikacyjne ubezpieczenie NNW

Kolizja lub wypadek na drodze może zdarzyć się każdemu kierowcy, nawet podczas bardzo ostrożnej jazdy. Winę za zdarzenie może ponosić właściciel innego auta. Z finansowymi konsekwencjami szkód nie zawsze można sobie łatwo poradzić, szczególnie jeśli wystąpiły obrażenia kierowcy lub pasażerów. Dlatego wiele osób szuka możliwości zabezpieczenia kosztów leczenia lub rehabilitacji. Dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie NNW, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to polisa oferowana przez większość firm ubezpieczeniowych w naszym kraju.

Ochrona w różnych sytuacjach na drodze

Ubezpieczenie NNW dostępne online działa w sytuacji wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W większości przypadków dotyczy to zarówno kierowcy, jak i pasażerów auta biorącego udział w kolizji. Wiele firm ubezpieczeniowych wypłaca odszkodowanie także za zdarzenia, które mogą nastąpić podczas postoju samochodu. Wśród nich warto wymienić następujące przypadki:

– wsiadanie lub wysiadanie z samochodu,

– załadunek lub rozładunek auta,

– naprawa pojazdu podczas podróży.

Dodatkowe warianty ubezpieczenia

Warto dodać, że ubezpieczenie NNW może być rozszerzane za pomocą dodatkowych wariantów. Dotyczy to wypadków w życiu prywatnym lub zawodowym, na przykład, podczas spaceru, pobytu w domu lub w pomieszczeniu stanowiącym wyposażenie zakładu pracy. Warianty rozszerzające zakres ochrony wymagają dopłaty, choć zakup w pakiecie zwykle oznacza uzyskanie korzystnego rabatu. Dlatego wykupienie rozbudowanego ubezpieczenia nie musi wiązać się z koniecznością ponoszenia dużo wyższych kosztów niż za jedną polisę.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania w maksymalnej kwocie ustalonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokość możliwego do uzyskania wsparcia finansowego. Zwykle obowiązuje zasada mówiąca, że wyższa składka oznacza większą wysokość odszkodowania. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że środki finansowe są wypłacane za określone obrażenia lub procent uszczerbku na zdrowiu. Natomiast cała suma ubezpieczenia obowiązuje w przypadku śmierci kierowcy lub pasażera. Dlatego przed podpisaniem umowy należy zapoznać się ze szczegółowymi parametrami polisy, w tym z tabelą oceny uszczerbków na zdrowiu.

Wyłączenia i ograniczenia ubezpieczyciela

Trzeba też podkreślić, że ubezpieczenie NNW nie oznacza wypłaty odszkodowania w każdej sytuacji. Wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub bez uprawnień. Są to przypadki, które narażają kierowcę na poniesienie konsekwencji prawnych, dlatego firmy ubezpieczeniowe umieszczają stosowne zapisy w zawieranych umowach. W razie wątpliwości należy skontaktować się z konsultantem towarzystwa ubezpieczeniowego, który rozwieje wszystkie wątpliwości i szybko dobierze polisę najbardziej odpowiadającą bieżącym potrzebom klienta.

Podstawowe zalety ubezpieczenia samochodu w firmie PZU

W Polsce jednym z najbardziej znanych i cenionych towarzystw ubezpieczeniowych jest PZU. Wielu osobom może ono kojarzyć się z mało elastyczną ofertą znaną sprzed wielu lat. Dziś firma proponuje jednak możliwość wykupienia ubezpieczeń komunikacyjnych w wielu wariantach, a także oferuje bardzo korzystne warunki płatności. PZU jest także w czołówce towarzystw ubezpieczeniowych, które stawiają na wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Polisa OC chroni właściciela auta przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których może być sprawcą. Nawet podczas najbardziej ostrożnej jazdy może dojść do kolizji lub wypadku, podczas którego uszkodzone zostaną pojazdy. PZU obejmuje ochroną uszkodzenia powstałe nie tylko w trakcie ruchu aut, lecz także podczas wsiadania, wysiadania, rozładunku towarów lub w trakcie postoju. Ubezpieczenie OC pokrywa koszty naprawy pojazdów, a także leczenia osób poszkodowanych. Warto dodać, że ochrona działa nie tylko w Polsce, ale także za granicą, w tym w różnych krajach Unii Europejskiej. 

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco

Polisa AC jest przeznaczona dla osób, które obawiają się uszkodzenia samochodu spowodowanego przez osoby trzecie. Może mieć to miejsce podczas kolizji na drodze, ale także w innych sytuacjach, które trudno przewidzieć. Firma PZU ochroną obejmuje uszkodzenie samochodu lub jego wyposażenie, nawet jeśli sprawca nie zostanie odnaleziony. Odszkodowanie może być wypłacone za zniszczenia spowodowane przez siły natury, na przykład, burzę lub opady gradu. Właściciel auta jest także zabezpieczony na wypadek kradzieży pojazdu lub uszkodzeń powstałych w trakcie próby włamania.

Wiele sposobów opłacenia składki

Po podpisaniu umowy ubezpieczenia kierowca musi opłacić składkę. W przypadku PZU (najlepsze warunki u partnera online) można zrobić na wiele sposobów. Podstawowe metody płatności to przelew bankowy lub wpłata dokonana na poczcie. Firma oferuje możliwość zakupu polisy przez Internet, za pomocą serwisu mojePZU. Za jego pomocą można wygodnie zapoznać się z ofertą firmy, a także wykupić ubezpieczenie i na bieżąco sprawdzać stan swojej polisy. Dla osób preferujących kontakt bezpośredni składkę można opłacić w jednym z oddziałów PZU lub podczas wizyty agenta ubezpieczeniowego.

Zakres ochrony PZU powoduje, że każdy kierowca może czuć się pewnie na drodze, niezależnie od rodzaju posiadanego pojazdu i swojej historii ubezpieczeniowej. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych i elastycznych ofert na rynku, które można dostosować do preferencji klienta.

Szeroki zakres ubezpieczeń komunikacyjnych w znanej firmie PZU

Co zrobić w sytuacji uszkodzenia auta podczas podróży? Najlepiej mieć wykupione ubezpieczenie w firmie, która szybko zajmie się likwidacją szkody. PZU to jedno z najbardziej znanych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce i na terenie całej Europy Wschodniej. Oferuje szeroki zakres ubezpieczeń związanych z ochroną pojazdów i ich właścicieli. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Podstawową formą ochrony, obowiązkową dla każdego kierowcy, jest polisa odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza ona w sytuacji, gdy na drodze dojdzie do kolizji, której sprawcą jest osoba ubezpieczona. PZU odpowiada za szkody powstałe nie tylko w trakcie ruchu pojazdów, ale także podczas wsiadania, wysiadania lub rozładunku auta podczas postoju. Dla osób poszukujących szerszej ochrony firma oferuje liczne rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Dodatkowe ubezpieczenie Autocasco

Do uszkodzenia auta może dojść również bez winy kierowcy, nawet podczas bardzo bezpiecznej jazdy. Przyczyną zniszczeń może być, na przykład, gałąź spadająca na drogę lub zjawiska atmosferyczne, których występowanie trudno przewidzieć. Ubezpieczenie od tego typu czynników ryzyka przewiduje polisa Autocasco, w skrócie AC. PZU wypłaca odszkodowanie w przypadku uszkodzenia samochodu, a także po kradzieży lub w sytuacji zniszczenia wyposażenia auta podczas próby włamania.

Dogodne warianty likwidacji szkody

Firma PZU Proponuje rozliczenie szkody na kilka sposobów, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb osoby ubezpieczonej. Naprawa auta możliwa jest przy zastosowaniu oryginalnych części producenta, a także w autoryzowanych stacjach obsługi. Jeżeli kierowca jest zainteresowany uzyskaniem niższej ceny przywrócenia auta do sprawności, może wybrać wariant polegający na naprawie za pomocą części nieoryginalnych. Muszą one mieć jednak jakość porównywalną do podzespołów fabrycznych. W każdym przypadku nad przebiegiem prac czuwają specjaliści w firmie PZU, a kierowca odbiera samochód gotowy do dalszej jazdy.

Pokrycie kosztów auta zastępczego

PZU (najlepsze warunki u partnera online) oferuje również wynajem auta zastępczego, z którego osoba ubezpieczona może korzystać w całym okresie naprawy własnego pojazdu. Ponadto możliwe jest wykupienie usług typu Assistance, a nawet ubezpieczenia szyb i opon samochodowych. Wiele tych wariantów jest dostępnych w formie pakietów, co obniża cenę składki ubezpieczeniowej. W związku z tym, dzięki ofercie firmy PZU każdy kierowca może uzyskać szeroką ochronę swojego pojazdu, bez potrzeby ponoszenia dużych kosztów dodatkowych.